Realisations

Renewal of the uninterrupted power supply and integration of CHP at St Trudo Hospital

blank

Complete renovation of the 20-year-old dynamic UPS installation with mobile 1600 kVA UPS backup during works

Installation of a 350 kWe CHP with heat storage for greater efficiency and flexibility Maintenance of both installations

Results

Quality electricity for the next 20 years

Reduction of energy bill

Intussen plaatste Luminus Solutions ook een WKK van 350 kW bij Sint-Trudo. Tijdens de studiefase werden verschillende opties voor de locatie van de centrale bekeken. Omdat de uitbreidingsplannen van het ziekenhuis in rekening moesten worden gebracht, kon de WKK geen extra buitenruimte innemen. De centrale kreeg dus een bestemming binnen het bestaande gebouw, in de bestaande stookplaats. De installatie werd voorzien van een buffervat van 12000 liter aan de buitenzijde van het gebouw. Het buffervat maakt de WKK rendabeler en flexibeler omdat het heel wat warmte kan bufferen.

“Sint-Trudo ging voor de installatie van de WKK opnieuw in zee met Luminus Solutions omdat ze, naast hun competitieve aanbieding, de UPS-installatie en de site heel goed kennen. Dat is een groot voordeel, omdat er complexe elektrische werken moesten gebeuren zonder risico de elektriciteitsvoorziening van het ziekenhuis in gevaar te brengen. Luminus Solutions staat in voor het onderhoud van zowel de UPS-installatie als de WKK. (Erik Maesen, Manager Aankoop en Logistiek, Sint-Trudoziekenhuis)

 

For hospitals, uninterrupted power supply is often – literally – a matter of life or death. In 2017, Vanparijs Engineers, now Luminus Solutions, renovated the dynamic UPS installation at the Sint-Trudo regional hospital in Sint-Truiden. This installation was installed in 1997. As a result of the renovation, Sint-Trudo is assured of a high-quality uninterrupted power supply for the next 20 years.

Dynamic, but also sustainable UPS

At the time, the project was unique in its kind. It was the first time a 20-year-old UPS installation had been completely upgraded. Normally, an end-of-life UPS installation is completely replaced, which entails a considerable investment and sometimes major changes to the existing infrastructure. With this “upgrade” solution from Luminus Solutions, the hospital was able to continue working with its familiar UPS installation without having to invest in a new machine.

CHP integrated into future plans

Luminus Solutions also installed a 350 kW CHP at Sint-Trudo. During the study phase, various options were considered for the location of the plant. Because the hospital’s expansion plans had to be taken into account, the CHP could not occupy any additional outdoor space. Therefore, the power plant was allocated within the existing building, in the existing boiler room. The installation was equipped with a 12000 litre buffer vessel on the outside of the building. The buffer vessel makes the CHP more profitable and flexible because it can buffer a lot of heat.

“Sint-Trudo went with Luminus Solutions again for the installation of the CHP because, in addition to their competitive offer, they know the UPS installation and the site very well. This is a great advantage, because complex electrical work had to be done without risking the hospital’s electricity supply. Luminus Solutions is responsible for the maintenance of both the UPS installation and the CHP.” (Erik Maesen, Purchasing and Logistics Manager, Sint-Trudo Hospital)

More information

Want to know how we can help?