Realisaties

Onderhoud WKK’s bij Gazonor Benelux

Onderhoud van 2 WKK’s van 1500 kWe

Mijngas wordt omgezet in groene stroom en warmte

Luminus koopt de groene stroom van Gazonor

Resultaat

Volledig geautomatiseerd

Constante elektriciteitsproductie

Groene stroom voor 14.000 naburige inwoners

In april 2019 huldigde Gazonor Benelux in Anderlues (provincie Henegouwen) de eerste site voor de productie van groene elektriciteit uit mijngas in België in. Gazonor Benelux is een filiaal van de groep La Française de l’Énergie. Het bedrijf produceert elektriciteit op basis van mijngas uit voormalige mijnbekkens. Naast de valorisatie van een lokale energiebron vermindert de ontginning van mijngas de koolstofvoetafdruk van de steenkoolbekkens en wordt voorkomen dat methaan, een broeikasgas met een impact die 25 keer groter is dan CO2, naar de oppervlakte stijgt.

De omzetting van mijngas in groene stroom én warmte wordt mogelijk gemaakt door twee warmte-krachtkoppelingsinstallaties met elk een vermogen van 1500 kWe. Luminus sloot een contract af met Gazonor Benelux voor de terugkoop van de elektriciteit die afkomstig is van deze twee WKK-installaties met een totaal vermogen van 3000 kWe. Luminus Solutions staat in voor het onderhoud van beide WKK’s. Beide motoren zijn volledig geautomatiseerd en produceren constant elektriciteit. De beschikbaarheid van de installaties speelt dus een essentiële rol en Luminus Solutions biedt op dit vlak echt een toegevoegde waarde.

“Die 3000 kWe is genoeg om de elektriciteitsbehoeften van een stad met 14.000 inwoners te dekken en de Waalse burgers te voorzien van lokaal geproduceerde energie” (Julien Moulin, Voorzitter van Gazonor Benelux)

Meer info?

Wil je weten hoe wij je kunnen helpen?