Energie valoriseren voor meer efficiëntie

Efficiënte opwekking en verdeling van warmte spelen een grote rol in een energiezuinige maatschappij. Daar zijn we van overtuigd. Daarom gaan we graag een stap verder en valoriseren we zoveel mogelijk energie die anders verloren zou gaan.

Valorisatie van restwarmte

Hierbij benutten we de warmte van een proces dat anders een te lage temperatuur heeft om bruikbaar te zijn. Precies omdat deze vorm van energie niet rechtstreeks bruikbaar is, noemen we dit “restwarmte”.

Wij maken deze restwarmte bruikbaar door ze op een hogere temperatuur te brengen. Dit kan bijvoorbeeld met warmtepompen waarbij het koelmiddel langs de ene kant (de verdamperzijde) energie opneemt, gecomprimeerd wordt door een elektrische compressor en aan de andere kant (de condensorzijde) opnieuw afgeeft aan een hogere temperatuur.

Zo bespaart u niet alleen energie maar ook CO2. De restwarmte die zo gevaloriseerd wordt, moet immers niet meer door een fossiele ketel opgewekt worden, en de elektriciteit die nodig is voor de warmtepomp kan geproduceerd worden door hernieuwbare energiebronnen of een kwalitatieve warmtekrachtkoppeling

 

Warmtenetten

Niet alleen steden en gemeenten zullen de komende jaren sterk inzetten op warmtenetten bij het optimaliseren van energieproductie en -distributie. Ook in de industrie, bedrijventerreinen en woonwijken is er steeds meer interesse om de warmteproductie te centraliseren om ecologische en economische redenen.

Wij werken graag een gepaste oplossing voor u uit, van de productie van de warmte en de verdeling ervan over de verschillende gebruikers tot het onderhoud van de installaties, steeds in overeenstemming met de lokale regelgeving.

Ook inkoppeling op een bestaand warmtenet is een optie.

Voordelen voor u?

Minder verbruiken met meer rendement

Een duurzame energieproductie

Volledige ontzorging

Een greep uit onze realisaties

Duurzame Energieproductie voor CenterParcs Erperheide

Duurzame Energieproductie voor CenterParcs Erperheide

WKK-installatie voor nieuwe site van ziekenhuis CHIREC

WKK-installatie voor nieuwe site van ziekenhuis CHIREC

Op de Delta-site van het CHIREC ziekenhuis in Oudergem installeerde Luminus Solutions in 2019 een performante warmtekrachtkoppeling van 600 kWe met warmtebuffering en recuperatie van rookgaswarmte. Zo kan het ziekenhuis zoveel mogelijk energie zelf produceren en haar impact op het klimaat tot een minimum beperken.

Wil je weten hoe wij je kunnen helpen?