Realisaties

Installatie UPS en WKK bij chemiebedrijf MSD

Installatie WKK 1650 kWe en aanleg warmtenetwerk vanuit WKK voor verschillende gebruikers op de site

Installatie UPS-systeem 1000 kVA voor een kwalitatief en continu productieproces

Onderhoud van beide systemen

Resultaat

Verbetering van de bedrijfszekerheid en verlaging van de CO2-voetafdruk van de productiesite

MSD (Merck, Sharp & Dohme) is wereldwijd een van de marktleiders binnen de farmaceutische industrie. Op de productiesite in Heist-Op-Den-Berg installeerde Vanparijs Engineers, nu Luminus Solutions, in 2018 een UPS-installatie en een WKK-centrale.

Aanpak binnen bedrijfsvisie duurzaamheid

Het energie-efficiëntieproject van Luminus Solutions in Heist-Op-Den-Berg past mooi binnen het beleid van MSD inzake milieu en duurzaamheid. MSD wil de bedrijfszekerheid verbeteren, bijdragen tot een duurzame energievoorziening en het CO₂-verbruik op de productiesite in Heist-Op-Den-Berg verminderen. Tegen 2025 wil MSD zijn uitstoot van broeikasgassen wereldwijd met ten minste 40 procent verminderen ten opzichte van 2015.

WKK zorgt voor grootste deel energieproductie

Als eerste stap onderzocht Luminus Solutions het potentieel voor energie-efficiëntie. Een haalbaarheidsstudie bracht de warmtevraag van MSD in kaart en toonde aan dat er een groot WKK-potentieel was. De studie mondde uit in de bouw van een WKK van 1560 kWe. Vanuit de WKK werd bovendien een warmtenetwerk gelegd, waarop zoveel mogelijk warmteverbruikers binnen de productiesite werden aangesloten. De stroom die de WKK produceert wordt op het netwerk geplaatst. Op die manier staat de installatie van Luminus Solutions in voor het grootste deel van de elektriciteitsproductie op de site.

UPS-installatie verhoogt kwaliteit productieprocessen

Een tweede studie bracht de impact van spanningsonderbrekingen op het net op de kwaliteit en continuïteit van de productieprocessen in kaart. Voor bepaalde onderdelen van het productieproces, onder meer in de steriele afdeling, is zelfs de kortste spanningsdip (veroorzaakt door een korte stroomonderbreking) nefast. Er moest dus een oplossing komen om ‘spanningsdips’ te vermijden. Die kwam er in de vorm van de 1000kVA UPS-installatie die we bouwden in twee containers op de parking van de site.

Luminus Solutions verzorgt ook het onderhoud van beide installaties en garandeert de beschikbaarheid en het rendement ervan. De combinatie van ontwerp, integratie, civiele werken, levering van machines en onderhoud door één en dezelfde partij, levert aanzienlijke voordelen op voor MSD en is dé sleutel voor een succesvol project.

Meer info?

Wil je weten hoe wij je kunnen helpen?