Warmtepompen

Een (industriële) warmtepomp wordt vooral ingezet voor de valorisatie van restwarmte uit industriële processen, om het verschil in temperatuurniveau tussen warmtevraag en warmteaanbod te overbruggen.
blank

Met een warmtepomp kan de (doorgaans lage) temperatuur van een restwarmtestroom met ca. 50°C worden verhoogd, waardoor de warmte voor meer toepassingen nuttig kan gebruikt worden. Deze restwarmte komt vb. uit rookgassen van koelinstallaties of drogers. De warmte die verkregen wordt met de warmtepomp kan ingezet worden voor hoge temperatuurtoepassingen (80-90°C) zoals bijvoorbeeld proceswater of drooglucht.

Zij zetten al de stap naar meer energie-efficiëntie. U binnenkort ook?

No results found.