Restwarmterecuperatie

Met restwarmterecuperatie benutten we de warmte van een proces dat anders een te lage temperatuur heeft om bruikbaar te zijn. Precies omdat deze vorm van energie niet rechtstreeks bruikbaar is, noemen we dit “restwarmte”.
Restwarmterecuperatie

Wij maken deze restwarmte bruikbaar door ze op een hogere temperatuur te brengen. Dit kan bijvoorbeeld met warmtepompen waarbij het koelmiddel langs de ene kant (de verdamperzijde) energie opneemt, gecomprimeerd wordt door een elektrische compressor en aan de andere kant (de condensorzijde) opnieuw afgeeft aan een hogere temperatuur.

Zo bespaart u niet alleen energie maar ook CO2. De restwarmte die zo gevaloriseerd wordt, moet immers niet meer door een fossiele ketel opgewekt worden, en de elektriciteit die nodig is voor de warmtepomp kan geproduceerd worden door hernieuwbare energiebronnen of een kwalitatieve warmtekrachtkoppeling.

Zij zetten al de stap naar meer energie-efficiëntie. U binnenkort ook?

No results found.