Zonnepanelen

Het plaatsen van een PV-installatie is een duurzame en meestal zeer efficiënte maatregel.

Het dimensioneren van de PV-installatie in combinatie met eventueel WKK, windmolens, warmtepompen, laadinfrastructuur of energieopslag vraagt de nodige expertise welke Luminus Solutions kan aanbieden. Goed gedimensioneerde en op elkaar afgestemde installaties leveren een grotere energiebesparing op dan wanneer ze apart onderzocht worden.

Het toepassen van PV-installaties is een rendabele maatregel op lange termijn die een significante besparing op de elektriciteitsrekening en reductie in de equivalente CO2-uitstoot betekent. Om tot een correcte dimensionering van de voorgestelde installaties te komen, dienen meerdere factoren in rekening gebracht te worden:

  • De grootte en het profiel van het verbruik van de site;
  • De beschikbare dakoppervlakten en hun oriëntatie;
  • Maximale auto-consumptie over de contractperiode in functie van de investering;
  • De daken voldoen aan de stabiliteitsvereisten voor het leggen van zonnepanelen

PV-installaties kunnen geplaatst worden op bestaande dakoppervlaktes maar ook op speciaal daarvoor ontwikkelde carports die – eventueel in combinatie met laadinfrastructuur – uw bedrijfsparking omvormen tot een groene energiecentrale.

Zij zetten al de stap naar meer energie-efficiëntie. U binnenkort ook?

No results found.