Warmtekrachtkoppeling (WKK)

Bedrijven die naast elektriciteit ook veel warmte nodig hebben zijn – economisch en ecologisch – gebaat bij een warmtekrachtkoppeling (WKK), ofwel de gelijktijdige productie van elektriciteit en warmte.
blank

De elektriciteit wordt opgewekt door een gasmotor (op fossiele of hernieuwbare brandstof) of -turbine. De warmte die hierbij vrijkomt wordt gerecupereerd voor verwarming van een gebouw of voor een productieproces.

WKK is dus niet meer of niet minder dan een slimme manier om warmte te produceren. Warmte is de belangrijkste factor en daarom wordt een WKK meestal gedimensioneerd op basis van de warmtevraag van de gebruiker. De opgewekte elektriciteit wordt lokaal gebruikt en zorgt zo voor een meer rationeel gebruik van primaire energie en een lagere CO2-uitstoot in vergelijking met de gescheiden opwekking van warmte en elektriciteit.

WKK levert een stabiele en voorspelbare elektriciteitsproductie, en kan dus perfect minder voorspelbare hernieuwbare energie (lees: wind, zon) op een duurzame manier aanvullen. Op deze manier is het mogelijk om met WKK flexibel in te spelen op de energiemarkt.

Waarom een WKK op fossiele brandstof toch helpt om de CO2-uitstoot te verminderen

Ook al lijkt een fossiele warmtekrachtkoppeling niet ideaal vanuit het oogpunt van energietransitie – je verbrandt immers gas om elektriciteit te maken, met een direct negatief effect op de lokale CO2-uitstoot tot gevolg – zijn er toch argumenten die pleiten vóór WKK.

De motivatie van Luminus Solutions om kwalitatieve WKK’s te installeren is namelijk precies het tegenovergestelde, het vermindert immers de globale CO2-uitstoot in vergelijking met de gescheiden productie van elektriciteit en warmte.

Daarom is het belangrijk om alle niveaus van de CO2-voetafdruk te bekijken: niet alleen scope 1 want dan bekijk je als bedrijf enkel je eigen CO2-uitstoot. In dat geval zal je dus meer aardgas verbruiken en meer CO2 uitstoten. Als je daarentegen ook de (lagere) aankoop van elektriciteit in rekening neemt (scope 2) zullen de emissies verminderen. Gelijktijdige opwekking van warmte en elektriciteit is immers efficiënter dan deze apart te produceren.

Zij zetten al de stap naar meer energie-efficiëntie. U binnenkort ook?

No results found.