Thermische opslag

Warmte teveel? Dan kan je deze opslagen om op een later moment te gebruiken.
blank

Installatie van thermische opslagcapaciteit kan helpen om de onbalans tussen de warmtevraag van uw installaties en de toevoer van warmte uit hernieuwbare bronnen (zoals PV, WKK, warmtepompen, enz.) in evenwicht te brengen. Het zorgt ook voor meer operationele flexibiliteit en een verhoogde energie-efficiëntie.

We gebruiken hiervoor verschillende technologieën:

  • Warmwater buffertanks
  • Ondergrondse opslag (boorgat-energieopslag)

Zij zetten al de stap naar meer energie-efficiëntie. U binnenkort ook?

No results found.