#empoweringyourenergytransition

Haalbaarheid & voortraject

Een energiebesparingsproject start je niet ondoordacht op. Het is cruciaal om eerst de mogelijke scenario’s tegenover elkaar af te wegen en zowel de technische en financiële haalbaarheid als het energiebesparingspotentieel grondig te analyseren.

Zo’n voortraject bestaat doorgaans uit verschillende stappen:

  • In kaart brengen van het productieproces en de bestaande systemen voor warmteproductie en -distributie, alsook het verzamelen van alle relevante gegevens
  • Opstellen van een longlist van potentieel energiebesparende concepten
  • High level rendabiliteitsanalyse en bepalen van enkele voorkeurscenario’s (de shortlist)
  • Detailberekening van het besparingspotentieel van de weerhouden scenario’s
  • Ruwe budgetinschatting rekening houdend met CAPEX, OPEX, energieprijzen, CO2-kost, subsidies, enz.
  • Opstellen van een energieplan en/of klimaatroadmap (zie ook Roadmapping)
  • Assistentie bij het aanvragen van subsidies of vergunningen

Onze expert aan het woord

“Een voorstudie is vaak essentieel in een complex project, of het nu gaat om het realiseren van zoveel mogelijk energiebesparing, eigen energieproductie of het beveiligen van kritische processen.

Er zijn altijd verschillende mogelijkheden die grondig tegen elkaar afgewogen moeten worden. Onze ingenieurs kunnen hier zeker helpen om de juiste keuzes te maken.”

Frederik Demaret
Project Development Manager
Luminus Solutions

blank