50% lager energieverbruik voor de stad Charleroi dankzij een energieprestatiecontract

blank

Wat was onze aanpak?

Op 7 september 2022 ondertekende Luminus Solutions een ambitieus energieprestatiecontract met de stad Charleroi, in samenwerking met aankoopcentrale RenoWatt. Dit project, gericht op 16 gebouwen, omvatte een reeks energiebesparende maatregelen ter waarde van meer dan 50 miljoen euro.

De maatregelen omvatten isolatie van gevels en bouwschil, vervanging van ramen, plaatsing van 1,4 MWp aan zonnepanelen, renovatie van stookruimten, installatie van een biomassaketel, relighting op verschillende sites, en de installatie of aanpassing van ventilatiesystemen. Deze ingrepen zijn uitgevoerd in 8 grote scholen, 6 sportcomplexen, een kinderdagverblijf en een polyvalente zaal.

Wat was het resultaat?

Dankzij deze ingrepen zal de stad Charleroi het energieverbruik van deze gebouwen met ruim 50% kunnen terugdringen, wat leidt tot een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot en verbeterd comfort voor de gebruikers.

Luminus Solutions garandeert een primaire energiebesparing van 51,2% en een CO2-besparing van 2258 ton CO2/jaar, wat overeenkomt met -58,3%.

Voor de uitvoering van de werken werd beroep gedaan op lokale bedrijven, waardoor het project ook een positieve impact heeft op de lokale economie en werkgelegenheid.

Bovendien verbindt Luminus Solutions zich ertoe de resterende CO2-uitstoot te compenseren door meer dan 7000 bomen aan te planten in de regio, waardoor het project op termijn CO2-neutraal wordt.

Wil je weten hoe wij je kunnen helpen?