Realisaties

Installatie biogas-WKK in de brouwerij van AB Inbev in Hoegaarden

eerste WKK in Vlaanderen op basis biogas (2004)

Stroom en warmte voor waterzuivering

Financiering en exploitatie door Luminus Solutions

Opwaardering WKK in 2014 voor verhoging rendement

Resultaat

20% meer energieproductie

> 100ton minder CO2 emissie per jaar

De brouwerij van AB Inbev in Hoegaarden zuivert haar afvalwater aan de hand van vergisting in een bioreactor. Dat proces vraagt warmte en levert biogas (grotendeels broeikasgassen) als bijproduct. Onder normale omstandigheden wordt het biogas afgefakkeld zonder verder nut.

In 2004 installeerden we er Vlaanderens allereerste WKK op basis van biogas. De installatie leverde stroom én warmte voor de waterzuivering. In 2014 werd besloten om de WKK op te waarderen, waardoor ze nu 20% meer energie produceert, goed voor 195 kilowatt.

Onze samenwerking met AB Inbev startte in 2002 met een eerste energieaudit in de toenmalige brouwerij Bellevue. Sindsdien is die samenwerking alleen maar gegroeid. Naast de bouw en financiering van de biogas-WKK in Hoegaarden, hebben we ook de engineering en projectleiding gedaan voor de bouw van een WKK-installatie in de brouwerij van Leuven. En de werken voor een nieuwe biogas-WKK in de brouwerij van Jupille zijn ondertussen ook gestart.

Bart Simonet, Plant Manager bij AB Inbev in Hoegaarden, vertelt over de samenwerking met Luminus Solutions.

Meer info?

Wil je weten hoe wij je kunnen helpen?