Realisaties

Nieuwe WKK voor het Gentse stadsverwarmingsnet

WKK Luminus Ham

Installatie WKK 4,4 MWe voor warmtenet Stad Gent

Restwarmtevalorisatie met innovatieve warmtepomp

Bijkomende warmtebuffer geplaatst door Luminus voor opslag van warm water

 

Resultaat

CO2-besparing van meer dan 35% ten opzichte van klassieke verwarming

3% extra rendement op de WKK door de warmtepomp

Maximale flexibiliteit dankzij thermische buffer

 

Investering in duurzame warmte

In 2019 werd een nieuwe WKK in dienst genomen in de elektriciteitscentrale Ham van Luminus in Gent. Deze WKK, gebouwd door Luminus Solutions, produceert tegelijkertijd 4,4 MW elektriciteit en 5 MW warmte. De elektriciteit wordt op het net gezet en de warmte wordt gebruikt om het Gentse stadsverwarmingsnet, een ondergronds leidingstelsel van 23 km lang, van warmte te voorzien.

Samen met de installatie van de nieuwste WKK werd ook een innovatieve warmtepomp geïntegreerd om de energie-efficiëntie nog verder te maximaliseren. Een primeur in België. Met deze warmtepomp wordt warmte die anders verloren zou gaan gerecupereerd voor de stadsverwarming. Goed voor een extra rendementswinst van 3% voor de nieuwe WKK.

Naast de investering in de nieuwe WKK en de warmtepomp heeft Luminus zelf ook een oude opslagtank voor olie omgevormd tot een warmtebatterij van 4,5 miljoen liter warm water aan 95°C, goed voor een capaciteit van 120 MWh warmte. Deze thermische buffer laat toe om de warmtevraag los te koppelen van de elektriciteitsvraag wat de flexibiliteit en het rendement van de WKK’s verhoogt. Wanneer de Gentenaars ’s ochtends hun verwarming aanzetten, is er immers een piek in het verbruik. Deze piek wordt nu afgevlakt door de warmtebatterij, goed voor een CO2-vermindering van ongeveer 400 ton per jaar.

De strijd tegen de klimaatverandering

Verwarming via het stadsverwarmingsnet is een stuk efficiënter en milieuvriendelijker dan traditionele verwarming op aardgas, door het gebruik van warmtekrachteenheden. Hierdoor wordt CO2-besparing van meer dan 35% gerealiseerd in vergelijking met verwarming via een klassieke CV-ketel.

De stad Gent beschouwt het stadsverwarmingsnet als een essentiële schakel in haar beleid rond klimaat en energie-efficiëntie. De stad heeft ambitieuze klimaatdoelstellingen, want tegen 2050 wil Gent klimaatneutraal zijn. Mathias De Clercq, burgemeester van Gent: “Het warmtenet biedt ons de kans om verschillende grote gebouwen in onze stad op een slimme en zuinige manier te verwarmen. Zo helpt een grote internationale groep ons in onze absoluut noodzakelijke weg naar een klimaatneutrale stad tegen 2050.”

Meer info?

Wil je weten hoe wij je kunnen helpen?