Is WKK nog op zijn plaats in het energielandschap van morgen?

11 maart 2022

WKK CenterParcs De Haan

Het antwoord op de vraag is: zeker wel! In het kader van de vergroening van de energieproductie wil Vlaanderen in de toekomst sterk inzetten op de elektrificatie van de warmteproductie en het schrappen van de ondersteuning voor warmtekrachtkoppeling vanaf eind dit jaar. Een hele uitdaging voor de WKK-sector want warmtekrachtkoppeling is en blijft de meest efficiënte technologie om brandstoffen om te zetten naar nuttige energie!

Vandaag de dag staat er in België zo’n 2700 MWe aan WKK-vermogen opgesteld. Dat is bijna evenveel als de volledige nucleaire capaciteit van Doel en ongeveer 18% van de totale Belgische elektriciteitsvraag (en zelfs 21% voor Vlaanderen).

Ondanks het feit dat WKK-installaties meestal werken op aardgas – en dus niet helemaal groen zijn – zijn ze met een gemiddeld rendement van 80% wel zeer efficiënt in vergelijking met de meest moderne gascentrales, die ongeveer 60% efficiëntie halen. Er wordt immers tegelijkertijd elektriciteit én warmte opgewekt, waardoor de aparte warmteproductie drastisch daalt en dus een aanzienlijke besparing oplevert. Ter vergelijking, de totale besparing die gehaald wordt met alle opgestelde WKK’s komt ruwweg overeen met de jaarlijkse uitstoot van 800.000 gezinnen.

Daarom blijft WKK zonder twijfel een interessante technologie in het toekomstige energielandschap, ook zonder de eerdere steunmaatregelen.

 

Wij zetten graag enkele voordelen op een rijtje:

WKK levert 25 tot 30% meer rendement op dan een gescheiden opwekking van elektriciteit en warmte

Door WKK te combineren met andere energiezuinige technologieën, zoals (industriële) warmtepompen, kan de warmterecuperatie maximaal benut worden en dus nog meer rendement opleveren

WKK’s die momenteel werken op aardgas kunnen door aankoop van groen gas (GvO) fossielvrij worden

Een WKK heeft een gemiddelde technische levensduur van 10 tot max. 15 jaar. Dit leent zich uitstekend om in te passen in het snel wijzigende energielandschap

Een WKK kan zeer flexibel ingezet worden in combinatie met PV-panelen, zonneboilers en andere hernieuwbare energiebronnen. Dit helpt om de CO2-uitstoot zo laag mogelijk en de energiebesparing zo hoog mogelijk te houden.

 

Kortom, warmtekrachtkoppeling is niet op sterven na dood, maar heeft ook in de toekomst, ook zonder steunmaatregelen, absoluut zijn plaats in het energielandschap.

 

 

Lees ook het persbericht dat Cogen Vlaanderen hierover schreef.

Of contacteer onze experts om de mogelijkheden op uw site bekijken.

Meer info?

Wil je weten hoe wij je kunnen helpen?