Warmtenetten

Een warmtenet is een betrouwbare, duurzame en comfortabele oplossing om meerdere gebouwen, een wijk of een volledige stad te verwarmen. Een warmtenet werkt grotendeels op hernieuwbare of teruggewonnen energie en heeft dus een zeer beperkte CO2-uitstoot.  
blank

Niet alleen steden en gemeenten zullen de komende jaren sterk inzetten op warmtenetten bij het optimaliseren van energieproductie en -distributie. Ook in de industrie, bedrijventerreinen en woonwijken is er steeds meer interesse om de warmteproductie te centraliseren om ecologische en economische redenen.

Een interessante oplossing voor deze sectoren

Zij zetten al de stap naar meer energie-efficiëntie. U binnenkort ook?

No results found.