Meer dan 50% energiebesparing in 4 gebouwen voor Grâce-Hollogne dankzij EPC

blank

Wat was onze aanpak?

In januari 2023 ondertekende de gemeente Grâce-Hollogne een energieprestatiecontract met Luminus Solutions als onderdeel van het RenoWatt-programma.

Dit contract, met een waarde van bijna 5 miljoen euro, richt zich op energetische renovatiewerken in vier gemeentelijke gebouwen: het gemeentehuis van Grâce, het sportcomplex Wathelet, de Ecole Degive en het geklasseerde OCMW-gebouw.

De geplande maatregelen omvatten de renovatie van daken, isolatie van muren, vervanging van ramen, installatie van nieuwe verwarmings- en ventilatiesystemen, plaatsing van fotovoltaïsche panelen en modernisering van de verlichting.

Wat was het resultaat?

Dankzij deze ingrijpende renovaties zal de gemeente het energieverbruik van de betrokken gebouwen met meer dan 50% kunnen terugdringen en de uitstoot van broeikasgassen met 116 ton per jaar verminderen, terwijl het comfort voor de gebruikers verhoogt.

Het project heeft ook een positief effect op de lokale economie en werkgelegenheid, aangezien Luminus Solutions voor de uitvoering van de werken beroep doet op plaatselijke bedrijven.

Dit project illustreert hoe een energieprestatiecontract een effectief instrument kan zijn voor lokale overheden om milieu-uitdagingen aan te pakken en hun energietransitie te realiseren.

Wil je weten hoe wij je kunnen helpen?