Luminus Solutions zet in op restwarmtevalorisatie in combinatie met WKK

30 november 2021

industriële warmtepomp Luminus Ham

Luminus Solutions is al vele jaren premium partner van COGEN, de sectororganisatie voor warmtekrachtkoppeling. Op de nationale WKK-dag ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de organisatie werd nog maar eens duidelijk dat het nodig is om verder te gaan dan enkel warmtekrachtkoppeling om de vooropgestelde klimaatdoelstellingen te bereiken. En dat is precies wat Luminus Solutions doet in haar projecten!

In een interview met Kanaal Z legt onze project development manager Tomas Geeraert uit dat Luminus Solutions volop inzet op restwarmtevalorisatie om onze klanten te helpen nog meer energie én CO2 te besparen.

Hierbij benutten we de warmte van een proces die een te lage temperatuur heeft om rechtstreeks bruikbaar te zijn en dus normaal gezien verloren gaat. Vandaar de naam “restwarmte”. Met een warmtepomp brengen we deze restwarmte op een hogere temperatuur en maken deze opnieuw bruikbaar. Dit kan bijvoorbeeld toegepast worden in de industrie, bij restwarmte uit afvalwater, industriële droging of koelprocessen.

Door op deze manier een WKK te combineren met industriële warmtepompen, zetten wij “verloren” warmte om naar nuttige én groene warmte voor onze klanten! Zo besparen zij niet alleen energie maar ook CO2. Een deel van de nodige warmte moet immers niet meer door een fossiele ketel geproduceerd worden, en de elektriciteit die nodig is voor het proces kan groen zijn, bijvoorbeeld uit wind- of zonne-energie.

Meer info?

Wil je weten hoe wij je kunnen helpen?