Gemeente Flémalle zet grote stap voorwaarts in haar energietransitie dankzij energieprestatiecontract met Luminus Solutions

11 april 2022

blank

Op vrijdag 1 april 2022 ondertekende Luminus Solutions een nieuw energieprestatiecontract van het korte type voor de energierenovatie van verschillende openbare gebouwen in de gemeente Flémalle. Dankzij deze overheidsopdracht van aankoopcentrale RenoWatt zal de gemeente de komende jaren aanzienlijk kunnen besparen op haar energie-uitgaven.

Na een proces van twee jaar met bezoeken aan gebouwen, studies, vergaderingen en onderhandelingen, kreeg Luminus Solutions een energieprestatiecontract van het korte type en een Design & Build-opdracht toegewezen. In het kader van deze twee contracten zal Luminus Solutions de komende maanden energierenovaties uitvoeren in verschillende gemeentelijke gebouwen. Het gaat meer bepaald om de scholen Sart d’Avette, Jean Beulers en Awirs, en de gebouwen van E-pole en de dienst Openbare Werken.

 

Minder consumeren om meer te verdienen

Marie Balland, Energieadviseur : « De gemeente Flémalle zet zich al vele jaren in voor de energietransitie. Jaren waarin wij steeds meer gevarieerde en ambitieuze projecten hebben ontwikkeld. Het RenoWatt-project is voor ons een geweldige kans om de renovatie van onze gebouwen een nieuwe impuls te geven en ons te laten bijstaan door een team van professionals. Het is een langetermijnproject met veel technisch en administratief werk. Wij zijn dan ook verheugd dat wij eindelijk kunnen overgaan tot de ondertekening van de contracten en kijken uit naar de concrete uitvoering van de renovaties.»

In totaal zal voor meer dan 1,2 miljoen euro aan energiebesparende maatregelen uitgevoerd worden. Hiermee zal de gemeente het energieverbruik van de betrokken gebouwen met ruim 30% kunnen terugdringen en de uitstoot van broeikasgassen verminderen. En tegelijkertijd zorgen voor een beter comfort voor de gebruikers.

De werken zullen bovendien een positief effect hebben op de plaatselijke economie en de werkgelegenheid. Luminus Solutions zal immers enkel werken  met lokale bedrijven en meer dan 1.260 uren voorzien voor opleiding of sociale-economiebedrijven. Op die manier beantwoordt het project aan de economische, sociale én klimaatdoelstellingen van RenoWatt, en kan de overheid haar voorbeeldfunctie versterken.

Raoul Nihart, CEO Luminus Solutions : « In de huidige context van de klimaatproblematiek en de stijgende energieprijzen zijn wij zeer verheugd dat RenoWatt en de gemeente Flémalle ons hebben geselecteerd om dit energieprestatiecontract uit te voeren. En wat het milieu betreft, zal dit contract de CO2-uitstoot van de gebouwen op duurzame wijze met meer dan 30% te verminderen.»

  

RenoWatt, facilitator van energierenovaties in Wallonië

RenoWatt, een initiatief van de Waalse regering, is een one-stop shop die energieaudits en technische studies uitvoert met het oog op het energetisch renoveren van openbare gebouwen, hetzij via energieprestatiecontracten (EPC), hetzij via ontwerp- en bouwcontracten (D&B).

Energiefacilitator RenoWatt selecteert renovatiewaardige gebouwen, bundelt ze, start de openbare aanbestedingsprocedures en begeleidt overheidsinstanties bij de uitvoering van de projecten.

Op dit ogenblik telt RenoWatt bijna honderd leden (steden, gemeenten, provincies, hulpverlenings- en politiezones, ziekenhuizen, enz.) en stelt zijn deskundigheid ook ter beschikking van andere overheidsinstanties. De organisatie wordt gesteund door het investeringsprogramma ELENA, een gezamenlijk initiatief van de Europese Investeringsbank (EIB) en de Europese Commissie in het kader van het programma Horizon 2020.

Meer info?

Wil je weten hoe wij je kunnen helpen?