Energieverbruik van de stad Charleroi meer dan 50% verminderd dankzij RenoWatt en Luminus Solutions

4 oktober 2022

signature CPE Charleroi

Op 7 september 2022 ondertekende Luminus Solutions een ambitieus energieprestatiecontract met de stad Charleroi. Dankzij deze overheidsopdracht van aankoopcentrale RenoWatt, zal de stad Charleroi iets meer dan 50% op haar energie-uitgaven kunnen besparen en de CO2-uitstoot van 16 gebouwen drastisch kunnen verlagen.

Na meerdere maanden van bezoeken aan gebouwen, studies, vergaderingen en onderhandelingen, kreeg Luminus Solutions een energieprestatiecontract van het lange type toegewezen.

In het kader van deze opdracht zal Luminus Solutions in totaal voor meer dan 50 miljoen euro aan energiebesparende maatregelen uitvoeren in verschillende gemeentelijke gebouwen. Meer bepaald in 8 grote scholen, 6 sportcomplexen, een kinderdagverblijf en een polyvalente zaal.

De werken omvatten o.a.

  • Isolatie van de gevels en bouwschil
  • Vervanging van de ramen
  • Plaatsing van 1,4 MWp aan zonnepanelen
  • Renovatie van de stookruimten
  • Installatie van een biomassaketel
  • Relighting op verschillende sites
  • Installatie van ventilatiesystemen op bijna alle sites of aanpassing van de bestaande systemen aan de huidige normen

Daarmee zal de stad het energieverbruik van deze gebouwen met ruim 50% kunnen terugdringen, en tegelijk zorgen voor minder uitstoot van broeikasgassen én meer comfort voor de gebruikers.

 

Een positieve impact op de lokale economie, de werkgelegenheid en het milieu

Voor de uitvoering van de werken zal Luminus Solutions beroep doen op lokale bedrijven. De vier lokale partners waarmee Luminus Solutions het project ontwikkelde (IGRETEC, Réservoir A (architecten) en bouwondernemingen BEMAT en Duchêne), krijgen ook een belangrijke rol bij de uitvoering ervan. Daarnaast worden er iets meer dan 26.000 uren voorzien voor opleiding of sociale-economiebedrijven. Bovendien wordt er ook een sensibiliseringsactie voor de gebruikers voorzien.

En een belangrijk ecologische pluspunt: Luminus Solutions verbindt zich ertoe de resterende CO2-uitstoot na de werken en tijdens de onderhoudsperiode te compenseren door meer dan 7000 bomen aan te planten in de regio. Zo wordt het project op termijn CO2-neutraal.

 

Een doeltreffend instrument om de milieu-uitdagingen aan te pakken

Met de ondertekening van het energieprestatiecontract (EPC) met Charleroi, verbindt Luminus Solutions zich ertoe het energieverbruik te verminderen door te investeren in performante uitrustingen en door het optimale onderhoud van die uitrustingen te garanderen gedurende 15 jaar. Zo garandeert Luminus Solutions een primaire energiebeparing van 51,2% en een CO2-besparing van 2258 ton CO2/jaar, wat overeenkomt met -58,3%.

Zo’n EPC is een zeer interessante formule voor de klant, zoals Raoul Nihart, CEO van Luminus Solutions, uitlegt: “Het stelt een overheid in staat haar energieverbruik op verschillende sites duurzaam te verminderen. Het EPC voorziet een reeks energiebesparende ingrepen evenals onderhoudsdiensten die ons toelaten een langetermijnverbintenis aan te gaan. Met het EPC beschikken de lokale overheden over een doeltreffend instrument om de milieu-uitdagingen aan te pakken.”

Xavier Desgain, schepen van Gebouwen en Energie: “Deze overeenkomst tussen Renowatt en de stad Charleroi is historisch qua omvang en reikwijdte, en ik kan niet anders dan verheugd zijn en iedereen feliciteren die aan dit project heeft meegewerkt. Ondanks een bijzonder woelige energiecontext blijven we streven naar energieonafhankelijkheid en de decarbonisatie van onze openbare diensten. Bovenal zal het ons, in diezelfde context, in staat stellen aanzienlijke besparingen te realiseren die aan andere beleidsdomeinen kunnen worden toegewezen.”

 

Over RenoWatt, facilitator van energierenovaties in Wallonië

RenoWatt wil de deelnemende overheden bijstaan in hun energietransitie. Deze gedelegeerde opdracht van de Waalse regering geniet de steun van het investeringsprogramma ELENA, een gezamenlijk initiatief van de Europese Investeringsbank (EIB) en de Europese Commissie in het kader van het programma Horizon 2020. Het in 2009 in het leven geroepen ELENA-programma heeft in totaal meer dan 180 miljoen euro aan EU-fondsen toegewezen, wat een geraamd investeringsvolume van ongeveer 6,6 miljard euro (eind 2019) heeft gegenereerd. RenoWatt is een one-stop-shop die energieaudits en technische studies uitvoert ​ met het oog op het energetisch renoveren van openbare gebouwen, hetzij via energieprestatiecontracten (EPC), hetzij via ontwerp- en bouwcontracten (D&B). RenoWatt selecteert renovatiewaardige gebouwen, bundelt ze, start de openbare aanbestedingsprocedures en begeleidt overheidsinstanties bij de uitvoering van de projecten. Op dit ogenblik telt RenoWatt bijna honderd leden (steden, gemeenten, provincies, hulpverlenings- en politiezones, ziekenhuizen enz.) en stelt zijn deskundigheid ook ter beschikking van andere overheidsinstanties.

Meer info?

Wil je weten hoe wij je kunnen helpen?