UPS beschermt pompinstallatie FARYS tegen ‘waterslagen’

4 augustus 2022

UPS Farys Buggenhout

FARYS levert drinkwater aan particulieren en bedrijven met krachtige pompen via een uitgebreid netwerk aan transportleidingen. Bij een plotse stroomonderbreking stoppen de pompen bruusk waardoor een drukgolf kan ontstaan, een zogenaamde waterslag. Deze waterslag kan schade berokkenen aan leidingen en installaties. Dankzij een dynamische UPS oplossing, geplaatst en onderhouden door Luminus Solutions, is een goede, ononderbroken werking van de pompen gewaarborgd.

Het FARYS-pompstation in Buggenhout zorgt al vijftig jaar voor de toevoer van drinkwater vanuit Antwerpen naar een groot deel van Oost- en West-Vlaanderen. Daarvoor gebruikt het meerdere redundante pompen van 355 kW, die niet voorzien waren van een noodvoeding. Bij een onverwachte stroomonderbreking kunnen de pompen dus ongecontroleerd uitvallen en wordt de energie van het stromende water omgezet in een drukgolf die door de leidingen loopt. Zo een waterslag kan de pompinstallaties beschadigen en lekken in de leidingen veroorzaken.

“Om de bedrijfszekerheid te verhogen en omdat het pompstation in Buggenhout met de jaren steeds belangrijker is geworden voor de drinkwatervoorziening in het gebied, hebben we beslist om te investeren in een vaste no-break installatie, zodat de drinkwatervoorziening ook in de toekomst te allen tijde gewaarborgd blijft”, vertelt Peter De Ruyck, projectleider bij FARYS.

Een geïntegreerde, dynamische UPS-oplossing

Na een selectieprocedure koos FARYS voor Luminus Solutions om een dynamische Uninterruptible Power Supply (UPS) te installeren. Het onderbrekingsvrije voedingssysteem heeft een vermogen van 1000 kVA en bestaat uit een stroomgenerator, een dieselmotor en een vliegwiel, geïntegreerd tot één machine. Het vliegwiel wordt daarbij op toerental gehouden zolang er netstroom is. Wanneer er een stroompanne optreedt, houdt de snelheid van het vliegwiel de generator draaiende tot de dieselmotor opstart. Zo garandeert de UPS een naadloze overschakeling op noodstroom en een ononderbroken, veilige werking van de pompinstallaties.

Ontzorging voor en na installatie

Voor de uitvoering werkte Luminus Solutions met enkele vertrouwde partners. Het hele UPS-systeem werd in een container ingebouwd door Kestens Montage en zo ter plaatse gebracht. Newelec, net als Luminus Solutions een dochter van de Luminus-groep, zorgde voor de elektrische werken. Daarbij moesten de pompen slechts één dag stilgelegd worden. Het project nam van aanvraag tot oplevering ongeveer een jaar in beslag. Gedurende die hele periode stelde Luminus Solutions al een mobiele UPS van 1000 kVA ter beschikking van FARYS om de stroomvoorziening veilig te stellen. Sinds eind juni is het vaste systeem in gebruik en wordt het vanop afstand opgevolgd door Luminus Solutions dankzij het onderhoudscontract.

“Het beveiligen van kritische infrastructuren is een van de drie pijlers van onze firma”, zegt Raoul Nihart, CEO van Luminus Solutions. “Wij zijn er dan ook fier op dat we met dit project de klant vanaf het begin hebben kunnen bijstaan met onze mobiele oplossing en ook op lange termijn kunnen bijdragen aan een goede en veilige drinkwatervoorziening in Vlaanderen.”

Bekijk hieronder de plaatsing van de UPS-container

De plaatsing van de UPS-container was bovendien een technisch huzarenstukje. De 40-voets container weegt immers 30 ton en moest met een speciale heavy lifting kraan over een greppel getild worden tot op de betonnen sokkel.

Meer info?

Wil je weten hoe wij je kunnen helpen?