Industriële koeling

(CEE) Koeling is warmte wegtrekken waar het gewenst is en waar mogelijk nuttig aanwenden.

Klassieke koelsystemen op basis van koeldamp-compressie zijn duur: ze produceren koude op vraag en verbruiken daarvoor elektriciteit. Voor de realisatie van efficiënte koelsystemen kijken we naar het totaalplaatje van de productiesite: metingen ondersteund door berekeningen en simulaties om de koudevraag op de diverse temperatuurniveaus gedetailleerd in kaart te brengen. Vervolgens stellen we de optimale combinatie van koelsystemen samen, zodat de koude met minimale energie op te wekken is: bijvoorbeeld met free cooling, adiabatische koeling of absorptiekoeling. Met adiabatische koeling loopt men door de scheiding van lucht en water geen risico op legionallabesmetting. Pas als laatste maken we gebruik van koeldampcompressie met warmterecuperatie.

Uiteraard houden we in het ontwerp rekening met de nodige buffering, zodat de koude productiesystemen niet onnodig groot worden. Een overkoepelende regeling zorgt voor een goede werking van het geheel. Op die manier vermijden we bijvoorbeeld het onnodig rondpompen van koelwater.

Een interessante oplossing voor deze sectoren

Zij zetten al de stap naar meer energie-efficiëntie. U binnenkort ook?

No results found.