Realisaties

Installatie van een WKK bij Sint-Pieter ziekenhuis in Brussel

Installatie WKK 1,5 MWe

Aanpassingen verwarmingssysteem voor verhoging rendement WKK

Plaatsing met 15T kraan over ruwbouw van 10 verdiepingen in centrum Brussel

Onderhoud van de installatie

Resultaat

Energiezuinige verwarming

Levering 70% van de warmtevraag en 50% van de elektriciteitsvraag van het hele ziekenhuis

Onze dienstverlening binnen het universitair ziekenhuis Sint-Pieter, dat deel uitmaakt van het IRIS ziekenhuisnetwerk, gaat terug tot 2010. Toen installeerden we op de campus aan de Hallepoort in het centrum van Brussel een WKK met een vermogen van 1,5 megawatt.

We deden ook bijkomende aanpassingen aan het verwarmingssysteem in de gebouwen. De lagere retourtemperaturen die hiermee bereikt werden, zorgden ervoor dat de WKK meer uren kon draaien en dus een grotere meerwaarde creëerde. We optimaliseerden het rendement, veel meer dan op dat moment gangbaar was. Onze installatie leverde (en doet dat nog steeds tot op vandaag) 50 % van de elektriciteitsvraag in heel het ziekenhuis en 70% van de warmtevraag.

In 2020 plaatsten we ook op de naburige campus César De Paepe, ook een vestiging van het UMC Sint-Pieter in Brussel, een WKK-installatie van 210 kWe. De warmte die deze WKK produceert, wordt geïnjecteerd in het centrale verwarmingssysteem van het ziekenhuis, parallel met de bestaande klassieke gasketels.

Steven De Vroede, Director Engineering & Project Management Luminus Solutions: “De plaatsing van de WKK in 2010 was een logistieke uitdaging. Om te beginnen bevindt het UMC Sint-Pieter zich midden in de Marollen, pal in het centrum van Brussel. Op het moment van de plaatsing werd nog gewerkt aan de ruwbouw van een nieuw ziekenhuisgebouw van tien verdiepen hoog. Er stonden al drie grote torenkranen voor die bouwwerkzaamheden. Daartussen hebben wij een extra kraan geplaatst om de WKK – de motor alleen al woog 15 ton – over de ruwbouw heen te tillen en neer te laten aan de andere kant. Daar kwam nog eens bovenop dat de straat waar de WKK neergelaten werd een doorgangsweg voor de urgentiediensten was, en we daar ook rekening mee moest houden.”

Meer info?

Wil je weten hoe wij je kunnen helpen?