De Stad Sint-Niklaas bespaart dankzij Luminus Solutions 39% op haar energieverbruik met het grootste en meest innovatieve energieprestatiecontract in Vlaanderen

29 december 2021

De stad Sint-Niklaas wil haar steentje bijdragen in de strijd tegen de klimaatopwarming en tekende daarom een innovatief energieprestatiecontract (EPC) met Luminus Solutions, dochteronderneming van Luminus, om de energie-efficiëntie van haar gemeentelijke gebouwen te verbeteren. Hierdoor kan de stad 39% besparen op de energiekost van haar grootste gebouwen en haar CO2-uitstoot met 2.600 ton terugschroeven.

Werken aan een klimaatneutrale toekomst

Met de ondertekening van het burgemeestersconvenant heeft de stad zich geëngageerd om de uitstoot van CO2 op haar grondgebied tegen 2030 te verminderen met 40% ten opzichte van 2011. Recent ondertekende de stad ook het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Hiermee engageert ze zich onder meer om een gemiddelde jaarlijkse primaire energiebesparing van minstens 2,09% te realiseren in haar eigen gebouwen.

Schepen Bart De Bruyne : “Om alle Sint-Niklazenaars mee te krijgen in ons verhaal moeten we als stad zelf het goede voorbeeld geven. Daarom gingen we samen met facilitator Factor4 op zoek naar een geschikte partner om onze stadsgebouwen energiezuiniger te maken. We zijn dan ook blij dat we samen met Luminus Solutions de komende 10 jaar onze stad kunnen klaarmaken voor een klimaatneutrale toekomst.”

Bij de ontwikkeling van het project, dat de steun kreeg van Vlaanderen Circulair, liet de stad zich begeleiden door Factor4. De facilitator ontwikkelde een innovatief energieprestatiecontract (EPC) dat werd afgesloten met Luminus Solutions. Het project omvat de verbetering van de energieprestaties en het beheer van de technische installaties op 9 sites van de stad: de twee stedelijke basisscholen Gavertje Vier en De Droomballon, de gemeentelijke sporthallen De Witte Molen en De Mispelaer, de Stedelijke Academies (SASK & SAMWD) en ook de Stadsschouwburg, het SteM en het welzijns- en politiehuis.

Door de vernieuwende aanpak en de uitzonderlijk hoge energiebesparing is het meteen het grootste en meest innovatieve EPC-contract dat momenteel loopt in Vlaanderen.

Een innovatief energieprestatiecontract

Met zo’n EPC verbindt Luminus Solutions zich tot een daling van het energieverbruik door enerzijds te investeren in performante uitrustingen en door anderzijds het optimale onderhoud van die uitrustingen te garanderen. Dankzij de innovatieve aanpak van Factor4 kan de stad rekenen op een grotere energiebesparing dan doorgaans het geval is bij klassieke EPC-contracten. Er wordt immers niet enkel gekeken naar de investeringskosten en de gegarandeerde energiebesparing over de looptijd van het contract, maar ook – en dat is nieuw – naar de restwaarde op het einde van het contract.

Johan Coolen, Managing Partner van Factor4: “In een conventioneel EPC-project worden structurele investeringen soms niet uitgevoerd hoewel ze wel rendabel zouden zijn. Dit is meestal wanneer de terugverdientijd langer is dan de looptijd van het contract, bijvoorbeeld bij isolatie of structurele renovatie van klimaatinstallaties. Door rekening te houden met de restwaarde van de installaties op het einde van het contract, kunnen dit soort investeringen wel meegenomen worden in het contract. Wij noemen dit graag een Building Performance Contract. De energiebesparing ligt bij dit soort contract doorgaans 50% hoger dan bij een conventioneel EPC-project.”

Ook de impact van de uitgevoerde maatregelen op de comforttevredenheid van de gebruikers zal worden gemeten tijdens het project. Het is de eerste keer dat deze zeer resultaatgerichte en kostenefficiënte methode toegepast wordt in een EPC-contract.

Ben Segers, Project Development Manager van Luminus Solutions: “Voor Luminus Solutions was het een verademing om een maatregelenpakket samen te stellen dat verder reikt dan de klassieke ‘quick wins’ maar ook inzet op meer kwalitatieve ingrepen, meer energiebesparing en meer comfort voor de gebruikers. Wij zijn voorstander van deze aanpak omdat we op deze manier verder kunnen gaan dan met een klassiek EPC-contract en sneller vooruitgang kunnen boeken om de doelstellingen 2030-2050 te behalen.”

Energie-efficiënte voor de stadsgebouwen

In de komende jaren zullen verschillende grote en kleinere energiebesparende aanpassingen uitgevoerd worden aan de gebouwen van de stad, zowel aan de gebouwen zelf als aan de technische installaties. Dit gaat van het vernieuwen van daken en buitenschrijnwerk tot het renoveren van verwarmingsinstallaties en ventilatie, het verbeteren van de verlichting, het optimaliseren van regelingen en het voorzien van een eigen energieproductie met PV-panelen op verschillende locaties.

In de Stadsschouwburg bijvoorbeeld worden de daken en ramen vernieuwd. Ook wordt een nieuwe stookplaats geïnstalleerd en worden de luchtgroepen in De Foyer vervangen. Dit alles zal niet alleen een mooie energiebesparing van meer dan 39% opleveren maar ook een betere luchtkwaliteit en meer comfort voor de bezoekers.

In de Sporthal De Witte Molen kan maar liefst 49% bespaard worden op de energiefactuur dankzij de isolatie van het dak, de plaatsing van zonnepanelen en de vernieuwing van de stookplaats, de luchtgroepen en de verlichting.

Schepen Bart De Bruyne: “Er wordt ook werk gemaakt van de verbetering van de luchtkwaliteit in de scholen, zoals bijvoorbeeld in De Droomballon waar de ventilatie – en dus ook het comfort – in de klassen verbeterd zal worden met individuele klasunits.”

De uitvoering van het contract start op 1 januari 2022. In totaal zullen er voor 8,5 miljoen euro aan renovaties en energiebesparende investeringen uitgevoerd worden die de energiekost van Sint-Niklaas met 39% zullen doen dalen. Dit betekent na 10 jaar een besparing van ruim 1 miljoen euro en een vermindering van de CO2-uitstoot van de stad met meer dan 2600 ton.

“Bij Luminus willen we bouwen aan een CO2-neutrale energietoekomst waarbij bescherming van de planeet, welzijn en economische groei met elkaar verzoend worden dankzij elektriciteit en innovatieve oplossingen en diensten”, verduidelijkt Grégoire Dallemagne, CEO van Luminus. “Een EPC-contract zoals hier in Sint-Niklaas kadert volledig in onze strategie om onze klanten te helpen hun CO2-voetafdruk te verkleinen en de stroom die ze toch nodig hebben zelf op hernieuwbare wijze te produceren. We zijn er trots op dat we samen met onze filialen, zoals Luminus Solutions en ATS, de openbare sector helpen bij zijn energietransitie.”

Meer info?

Wil je weten hoe wij je kunnen helpen?