Conformiteit van stookruimtes

Een vast aspect in onze energieprestatiecontracten is de conformering van de stookplaatsen die deel uitmaken van het contract.
blank

Deze stookplaatsen worden in regel gesteld met de geldende normen en voorschriften op het vlak van onder- en bovenverluchting, RF-waarden van de verschillende bouwdelen, de noodzakelijke vluchtwegen, enz.

Een interessante oplossing voor deze sectoren

Zij zetten al de stap naar meer energie-efficiëntie. U binnenkort ook?

No results found.