Luminus Solutions behaalt VCA** certificaat

13 juli 2021

Veiligheid staat al jaren centraal bij Luminus Solutions. Als bedrijf streven wij voortdurend naar een veilige werkomgeving. Voor onze medewerkers, maar ook op onze werven voor onze onderaannemers en klanten. Daarnaast werken wij aan een continue verbetering van onze processen en onze dienstverlening. Daarom hebben wij in 2020 beslist om het VCA** certificaat te behalen. Het afgelopen jaar hebben onze teams al het nodige gedaan om de slagen in de VCA-audit. Vandaag kunnen wij dan ook met trots meedelen dat wij het proces met succes afgerond hebben en het VCA** certificaat ontvangen hebben van BTV. VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) is een certificatieproces waarbij dienstverlenende bedrijven op basis van een complete audit, structureel en objectief worden getoetst op hun veiligheid-, gezondheids- en milieubeheersysteem. Met het VCA** certificaat wil Luminus Solutions aantonen dat wij in staat zijn om risicovolle operationele werken uit te voeren op een veilige en gezonde manier en beschikken over een goed uitgewerkt managementsysteem.

Meer info?

Wil je weten hoe wij je kunnen helpen?