Het energie-efficiënter maken van gebouwen speelt een sleutelrol in het nieuwe klimaatplan

18 november 2021

Dat heel wat gebouwen – residentieel én niet-residentieel – in België niet goed scoren op het vlak van energiezuinigheid, was al langer duidelijk. Zowel in de publieke als in de private sector is er nog heel wat werk aan de winkel om de ambities van het nieuwe klimaatplan waar te maken.

Eind december 2020 legde de Europese Raad een bindende EU-doelstelling vast van een netto reductie van uitgestoten broeikasgassen in de EU van ten minste 55 % in 2030 ten opzichte van 1990. Daarop publiceerde de Europese Commissie in juli 2021 haar “Fit for 55”- pakket waarin voorgesteld wordt om de Belgische nationale doelstelling aan te scherpen tot 47% tegen 2030 ten opzichte van 2005. De onderhandelingen hierover lopen nog steeds, maar het is duidelijk dat we zowel op federaal als gewestelijk niveau, heel wat inspanningen zullen moeten leveren om de doelstelling te bereiken.

Hoe gebouwen energiezuiniger maken

Een van de maatregelen die hier sterk toe kunnen bijdragen is het energetisch renoveren van (oudere) gebouwen. Dit kan op verschillende manieren: zo weinig mogelijk energie verbruiken, de nodige energie zoveel mogelijk en zo duurzaam mogelijk lokaal opwekken, het gebruik van fossiele brandstof zoveel mogelijk beperken of zo efficiënt mogelijk gebruiken.

Het verduurzamen van gebouwen vraagt natuurlijk – soms grote – investeringen maar de impact van deze maatregelen is aanzienlijk: grote besparingen op energieverbruik, een belangrijke vermindering van de CO2-uitstoot, meer comfort voor de gebruikers/bewoners, een meerwaarde voor het gebouw,…

Energie besparen op alle vlakken

Luminus Solutions helpt bedrijven om deze energietransitie waar te maken met een heel pakket aan maatregelen om gebouwen energiezuiniger te maken.

Een gebouw energetisch renoveren beperkt zich immers niet tot het plaatsen van een energiezuinige verwarmingsketel of het beter isoleren van daken en muren.

Er bestaan natuurlijk quickwins waarmee snel (een beperkt) resultaat geboekt kan worden. Denk bijvoorbeeld aan ledverlichting of een slimme thermostaat. Maar de grootste energiebesparing wordt gerealiseerd door in te grijpen op verschillende fronten tegelijk:

Bouwschil renoveren

Muur- en dakisolatie, energiezuinige ramen, luchtdicht, waterdicht,…

Eigen energieproductie

Zonnepanelen, warmtekrachtkoppeling (WKK),…

HVAC optimaliseren

Warmteproductie, koeling, ventilatie,…

Verlichting vernieuwen

Eco-verlichting, betere werkomstandigheden,…

Intelligente sturing

HVAC, verlichting

 

Gegarandeerde energiebesparing met een energieprestatiecontract

Een energieprestatiecontract is zeer geschikt voor dit soort van renovaties. Bij zo’n contract worden de verschillende energiebesparende maatregelen grondig bestudeerd en op elkaar afgestemd, ze worden geïnstalleerd en onderhoud met een gegarandeerde energiebesparing gedurende de volledige looptijd van het contract.

 

Meer info?

Wil je weten hoe wij je kunnen helpen?