Energieprestatiecontract helpt Grâce-Hollogne om meer dan 50% energie te besparen in 4 gebouwen

25 april 2023

blank

Tijdens een persconferentie op vrijdag 31 maart 2023 werd het officiële startschot gegeven van het energieprestatiecontract (EPC) van Grâce-Hollogne. Dat werd in januari dit jaar ondertekend tussen Luminus Solutions en de gemeente in het kader van het RenoWatt-programma. Dankzij de geplande energierenovatie zal de gemeente iets meer dan 50% besparen op het energieverbruik en zal de CO2-uitstoot van de 4 gerenoveerde gebouwen drastisch verminderen.

Ongeveer zeven maanden na de officiële gunning van de aanbesteding, een periode waarin de gemeente subsidies vroeg en kreeg in het kader van het Waalse herstelplan, werd in januari van dit jaar een energieprestatiecontract van het korte type ondertekend door Grâce-Hollogne en Luminus Solutions. In het kader van dit contract zal Luminus Solutions energetische renovatiewerken uitvoeren in 4 gemeentelijke gebouwen, namelijk het gemeentehuis van Grâce, het sportcomplex Wathelet, de Ecole Degive en het geklasseerde OCMW-gebouw.

Met in totaal voor bijna 5 miljoen euro aan energiebesparende maatregelen zal de gemeente het energieverbruik van de betrokken gebouwen met meer dan 50% kunnen terugdringen, en tegelijk de uitstoot van broeikasgassen met 116 ton per jaar verbeteren en het comfort voor de gebruikers verhogen.

 

Een project met een positief effect op de lokale economie, werkgelegenheid en milieu

De werkzaamheden beginnen eind 2023 en omvatten de renovatie van de daken, de isolatie van de muren en de vervanging van de ramen. Daarnaast worden ook nieuwe verwarmings- en ventilatiesystemen geïnstalleerd, worden er fotovoltaïsche panelen geplaatst op de daken en wordt de verlichting gemoderniseerd. Bovendien optimaliseren we ook de regeling van alle technieken.

Raoul Nihart, CEO van Luminus Solutions : « Met een energieprestatiecontract kan een gemeente haar energieverbruik op verschillende locaties duurzaam verminderen. Het omvat een reeks van energiebesparende werken en onderhoudsdiensten waarvoor wij ons op lange termijn engageren. Met zo’n EPC hebben lokale overheden een doeltreffend instrument in handen om het hoofd te bieden aan de huidige milieu-uitdagingen.»

Het project zal bovendien een positief effect hebben op de plaatselijke economie en op de werkgelegenheid. Voor de uitvoering van de werken doet Luminus Solutions immers beroep op plaatselijke bedrijven.

 

RenoWatt is de facilitator van energierenovaties in Wallonië. De organisatie wil de deelnemende overheden helpen om hun energietransitie te realiseren. RenoWatt is een one-stop shop die energieaudits en technische studies uitvoert met het oog op het sluiten van diensten- en aannemingscontracten voor de renovatie van openbare gebouwen, hetzij via energieprestatiecontracten (EPC), hetzij via design and build (D&B) contracten. RenoWatt selecteert renovatiewaardige gebouwen, bundelt ze, start de openbare aanbestedingsprocedures en begeleidt overheidsinstanties bij de uitvoering van de projecten

Meer info?

Wil je weten hoe wij je kunnen helpen?