Decarbonisatie in de industrie: uitdagingen en oplossingen

14 december 2023

industriële warmtepomp Luminus Ham

Industriële bedrijven staan voor een grote uitdaging: om te voldoen aan de nationale en Europese klimaatambities moeten zij de CO2-emissies veroorzaakt door hun energieproductie sterk verminderen. Ondanks de druk vanuit de overheid en het groeiende bewustzijn over duurzaamheid, blijven er verschillende obstakels bestaan die een vlotte en volledige decarbonisatie moeilijk maken. Luminus Solutions begeleidt bedrijven hierin en helpt hen op weg naar een energieproductie zonder CO2.

De complexiteit van projecten en de vaak grote investeringen die ermee gepaard gaan, schrikken veel bedrijven af. Aanpassingen aan productielijnen, ongelijktijdige beschikbaarheid van restwarmte, en de complexe sturing van duurzame energiebronnen zoals PV, wind en WKK maken van de energietransitie een gecompliceerde puzzel.

Maar daarnaast is het toch vooral de volatiliteit van de energieprijzen en het verschil in prijs tussen elektriciteit (hoog) en gas (laag) die de elektrificatie van industriële warmteproductie in de weg lijken te staan.

 

De uitdaging aanpakken in zijn geheel

Om deze uitdagingen aan te gaan, is een systematische aanpak nodig. Je bereikt immers de beste resultaten wanneer je op alle niveaus van je energieproductie ingrijpt.

  1. Energie besparen: geef voorrang aan het verminderen van je energieverbruik, want de beste energie is nog steeds de energie die je niet verbruikt.
  2. Elektrificeren en lokaal groene energie produceren: ga na of en waar lokaal groene energie kan opgewekt worden om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Waar toch nog fossiele energie nodig is, maak je uiteraard gebruik van de meest efficiënte technologie.
  3. Restwarmte valoriseren: identificeer de mogelijkheden om restwarmte optimaal te benutten, zelfs als deze niet gelijktijdig met de warmtevraag beschikbaar is.
  4. Energieopslag en -distributie: sla overtollige energie op en verdeel deze naar andere gebruikers of gebruik de opgeslagen energie om schommelingen in de elektriciteitsprijs op te vangen.
  5. Efficiënt Energiebeheer: implementeer een effectief systeem voor het beheer van het energieverbruik en de verschillende energiebronnen.

 

Luminus Solutions als partner in de energietransitie

Luminus Solutions staat klaar om industriële klanten te begeleiden in hun energietransitie en decarbonisatie met een gepersonaliseerde aanpak:

  • Roadmapping: het uitwerken van een gedetailleerd plan voor de transitie naar duurzame energie.
  • Concept & haalbaarheidsstudies: onderzoek naar de levensvatbaarheid van verschillende oplossingen met bijbehorende business cases.
  • Assistentie bij het aanvragen van investeringsondersteuning.
  • Implementatie: turn-key uitvoering van gekozen oplossingen.
  • Onderhoud: 24/7 onderhoud met eigen technici, om de betrouwbaarheid te waarborgen.

 

Enkele projecten in de kijker

 

Concept en basisontwerp van restwarmterecuperatie voor drogingsproces

In plaats van een traditionele verwarming van de drogingslucht met directe gasbranders, hebben we voor deze klant in de voedingsector een duurzaam warmte-eiland voorgesteld. De installatie recupereert tot 7MWth restwarmte van het drogingsproces, verhoogt de temperatuur ervan via warmtepompen en verwarmt de drogingslucht voor. Dit in combinatie met een 2MWe WKK, die de nodige stroom levert om de warmtepompen aan te drijven en die zorgt voor warmte op 90°C om de drogingslucht op de juiste  temperatuur te brengen. Gasgestookte ketels werden voorzien als back-up.

 

Duurzame energieproductie voor CenterParcs Erperheide

Bij CenterParcs Erperheide in Peer installeerden we een WKK van 635 kWe met geïntegreerde warmtepomp voor de duurzame verwarming van het subtropisch zwembad. Dankzij deze installatie met valorisatie van de restwarmte uit de WKK, weet het vakantiepark jaarlijks een mooie CO2-reductie van 790 ton te realiseren. De installatie werd gebouwd volgens het principe van design, build, own & operate,  waarbij de klant gedurende 10 jaar wordt ontzorgd, van ontwerp tot financiering, bouw, exploitatie, onderhoud en beheer.

 

WKK, warmtepomp en  warmtebatterij voor duurzame stadsverwarming Gent

Op de site van Luminus Ham in Gent integreerden we een extra warmtekrachtkoppeling in het warmtenet van de stad Gent. Deze WKK levert tegelijkertijd 4,4MW elektriciteit en 5MW warmte. De integratie van een warmtepomp zorgt voor een maximale energie-efficiëntie en een rendementswinst van 3%. Opmerkelijk aan dit project is de transformatie van een oude opslagtank voor olie tot een warmtebatterij van 4,5 miljoen liter warm water. Deze thermische buffer helpt om pieken in het verbruik op te vangen. Het 23km lange stadsverwarmingsnet realiseert zo een CO2-besparing van meer dan 35% in vergelijking met traditionele verwarming op aardgas.

 

Met deze projecten toont Luminus Solutions niet alleen technologische innovatie, maar ook concrete resultaten in termen van CO2-reductie en efficiënt energiegebruik. Momenteel voert Luminus Solutions nog verschillende andere studies uit in diverse sectoren, om klanten te helpen hun energieprocessen te decarboniseren en in te zetten op maximale duurzaamheid.

 

Conclusie

Industriële decarbonisatie mag dan complex zijn, met de juiste aanpak en partnerschap kunnen bedrijven de weg inslaan naar een duurzame en koolstofarme toekomst. Luminus Solutions staat klaar om deze reis te begeleiden.

Meer info?

Wil je weten hoe wij je kunnen helpen?