CRM prekwalificatie : wat met uw bestaande WKK?

2 juni 2021

Het Capacity Remuneration Mechanism, kortweg CRM, is een nieuw steunmechanisme voor elektrische capaciteit op de Belgische markt. Het maakt deel uit van de energiestrategie van de federale regering om de bevoorradingszekerheid van België op lange termijn te garanderen. Het doel van het CRM is om houders van elektrische capaciteit (vb. eigenaars van WKK-installaties) te vergoeden om een deel van deze capaciteit onder bepaalde voorwaarden op de markt beschikbaar te stellen voor een specifieke periode. Daarom wordt binnenkort een veiling georganiseerd voor de eerste leveringsperiode van één jaar die start in november 2025. Om te kunnen deelnemen aan de veiling is een prekwalificatie nodig. Hier worden alle gegevens en documenten verzameld om te bepalen of de capaciteitshouder in staat is een bod uit te brengen op de veiling. Voor sommige capaciteitshouders is het een verplicht proces met een mogelijkheid om zich vóór de veiling terug te trekken. Belangrijk om weten is dat het CRM niet kan gecombineerd worden met andere vormen van variabele subsidies (vb. certificatensteun) in dezelfde periode. Partijen die belangstelling hebben voor het CRM moeten zich voorwaardelijk engageren om af te zien van al hun eerdere variabele subsidies indien zij worden geselecteerd.

Wat betekent dit voor uw WKK-installatie?

Prekwalificatie is niet voor alle WKK-eigenaars verplicht:

  • Als u tijdens de leverperiode (november 2025 en november 2026) nog recht hebt op certificaten, en dus in feite al operationele steun geniet, komt u niet in aanmerking voor de veiling en hebt u dus ook geen verplichting om deel te nemen aan de prekwalificatie.
  • Als u dit toch wil doen om eventueel te kunnen deelnemen aan het CRM, dan zal u een verklaring moeten afleggen waarin u afziet van de certificaten in de periodes dat u geselecteerd bent om deel te nemen aan het CRM.
  • Eigenaars van een WKK boven de 1613 kW (komt overeen met 1000 kW na derating van 62%) die nog certificaten hebben maar die aflopen in 2023 of 2024, zijn wettelijk verplicht om zich te prekwalificeren, omdat zij in 2025 geen operationele steun meer ontvangen.
  • WKK’s met lagere vermogens kunnen niet rechtstreeks deelnemen aan het CRM en hebben dus geen CRM prequalificatieverplichting.

 

Hoe kan ik mij prekwalificeren voor het CRM?

Er zijn twee manieren om te prekwalificeren:

  • ofwel het “Fast Track” prekwalificatieproces volgen en niet deelnemen aan de veiling;
  • ofwel het Standard prekwalificatieproces doorlopen en wel deelnemen aan de veiling.

Hierbij is het vooral belangrijk om de afweging te maken of de opbrengsten van de certificaten al dan niet interessanter zijn dan de CRM-steun (20.000€/MWderated/jaar). Momenteel raden wij klanten met een WKK > 1613 kWe zonder certificaten na november 2025 aan om:

  • Zo spoedig mogelijk een account aan te maken via deze link hieronder
  • Te kiezen voor het “Fast Track” prekwalificatieproces indien je onvoldoende zekerheid hebt over de beschikbaarheid van de WKK’s in 2025-2026 of niet van plan bent je capaciteit beschikbaar te stellen en dus niet wil deelnemen aan de Y-4 CRM veiling; Indien je hiervoor kiest kan nog steeds aan de Y-1 veiling worden deelgenomen in 2024 voor de periode november 2025-2026. Daarnaast heeft de keuze nu voor “Fast Track” prekwalificatieproces geen impact op deelname aan veilingen voor de andere periodes
  • Het Standard prekwalificatieproces te doorlopen indien je van plan bent je capaciteit beschikbaar te stellen en je voldoende zekerheid hebt over de beschikbaarheid van de WKK’s in 2025-2026

Deelnemen aan de prekwalificatie kan nog tot 15 juni via deze link: https://ademar.elia.be/#/ Meer info op www.elia.be of contacteer ons. Wij staan u graag bij met raad en daad.

Meer info?

Wil je weten hoe wij je kunnen helpen?